Dyrektywa unijna 95 16 we

Unijna dyrektywa Atex określa podstawowe wymagania, jakie pragną istnieć zrealizowane przez wszystkie produkty, jakie są dane do wypełnienia w dziedzinach zagrożonych wybuchem. Normy powiązane funkcjonalnie z poradą określają szczegółowe wymagania. W ramach wewnętrznych regulacji, wprowadzanych w jednych krajach członkowskich organizowane są wymagania, które nie są precyzowane ani przez dyrektywę, ani przez normy wewnętrzne. Wewnętrzne regulacje nie potrafią być inne z przepisami dyrektywny, ani nie może przystępować do zaostrzenia wymagań założonych przez dyrektywę.

http://lt.healthymode.eu/revitalum-mind-plus-vaistas-skirtas-atminciai-ir-koncentracijai-gerinti/Revitalum Mind Plus. Vaistas, skirtas atminčiai ir koncentracijai gerinti

Dyrektywa Atex została wprowadzona w działanie, aby maksymalnie zminimalizować ryzyko, jakie jest zjednoczone z użyciem dowolnego wyniku w regionach, w których potrafi występować atmosfera grożąca wybuchem. Producent ponosi pełną odpowiedzialność za określanie, czy dany towar podlega ocenie zgodności z zasadami atex oraz za dostosowanie danego towaru do aktualnych reguł. Atest atex jest wymagany w wypadku produktów, jakie ustalają się w powierzchni zagrożenia wybuchem. Strefa zagrożenia wybuchem stanowi więc dziedzinę, gdzie przygotowuje się, użytkuje lub przechowuje substancje, jakie w zintegrowaniu z powietrzem mogą wytworzyć mieszaniny wybuchowe. W szczególności do grupy takich substancji uznaje się: ciecze, gazy, pyły i niczego łatwopalne. Potrafią obecne stanowić np. benzyny, alkohole, wodór, acetylen, pył węglowy, pył drzewny, pył cynkowy. Do wybuchu dochodzi w sukcesie, jak duża porcja energii wynikająca z efektywnego źródła zapłonu trafia do atmosfery wybuchowej. Po zainicjowaniu pożaru dociera do wybuchu, który tworzy duże ryzyko dla życia i zdrowia ludzkiego.