Obowiazek kasy fiskalnej 2012

Prowadzimy sklepem, w jakim obrót ewidencjonujemy przy wykorzystaniu kasy. Bardzo często, klienci za nabyty towar chcą dać w walucie obcej, zawsze w euro. Czy ewidencja na kwocie fiskalnej w obcej walucie jest dodatkowa?

W kontrakcie z art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy o VAT prowadząc ewidencje używając kas podatnicy podatku VAT są zobowiązani do czynienia wydruku paragonu fiskalnego albo faktury z wszelkiej sprzedaży, a jeszcze do zarządzania wydrukowanego dokument klientowi.

W § 10 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia odnośnie warunków technicznych, również kiedy w § 8 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia dotyczącego kas, który zawiera dane, które powinny wybierać się na rachunku fiskalnym, obowiązkowo musimy oznaczać walutę, w której ewidencjonowana jest sprzedaż, przynajmniej przy całej kwocie sprzedaży brutto.

Główne kryteria i warunki techniczne, jakie pragną spełniać kasy rejestrujące zapisane są oraz w artykule 2 rozporządzenia odnośnie warunków technicznych.

Tak więc, w myśl § 14 ust. 1 tego zdecydowania program do sprzedaży w interesie powinien mieć m.in. funkcję: umożliwiającą podatnikowi wprowadzanie zmiany nazwy waluty, w której rejestrowana jest sprzedaż, bądź jej skrótu, a i zaprogramowania danej zmiany z wyprzedzeniem poprzez wprowadzenie chwile a czasu zmiany; zapisania chwile i czasu rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży w przyszłej walucie w pamięci fiskalnej, a dodatkowo przeliczenia sumy kwoty sprzedaży brutto na dalekie waluty, przy czym wynik przeliczenia łącznie z daniem kursu i rozliczeniem zapłaty wymaga być objęty na rachunku fiskalnym po logo fiskalnym z oznaczeniem danych jednostek; przeliczenie musi stać przeprowadzone z czułością nie krótszą niż sześć znaków po przecinku, a efekt przeliczenia musi stać zaokrąglony do dwóch znaków po przecinku.

Oraz do oznaczenia skrótu nazw walut obcych wykorzystuje się oznaczenia, jakie są używane przez Polski Bank Polski.

Zatem, jeśli podatnik ma pomysł prowadzić sprzedaż materiałów na sytuację konsumentów, którzy uiszczają cenę w walutach obcych, to co do zasady, musi posiadać kasę fiskalną, zaopatrzoną w zależność, która pozwoli przeliczenie kursu walut.

Z formie, która została przedstawienia w badaniu można wywnioskować, iż cena za nabyte towary uważa żyć przyswajana w euro, w toku gdy wartość umowy będzie oddana w złotówkach. Przepisy, które działają VAT nie regulują kwestii, jaki kurs waluty musimy podjąć do przewalutowania kwoty złotówkowej na euro.