Para wodna wzor chemiczny

Para wodna jest często wykorzystywanym środkiem gaśniczym. Kojarzy się ją zaledwie w wnętrzach zamkniętych o niskiej kubaturze. Zastosowanie pary wodnej do gaszenia na naturalnych przestrzeniach nie daje oczekiwanych efektów. Para jest mały ciężar właściwy również w warunkach otwartej przestrzeni nie osiąga właściwego stężenia gaśniczego.

Poleca się stosowanie pary wodnej w miejscach, których kubatura nie przekracza 500-520 m3. Powinny to stanowić szczelne pomieszczenia. Wszelkie nieszczelności spowodują zmniejszenie skuteczności gaszenia parą wodną. Najczęściej parę wodną odnosi się do gaszenia pożarów, jakie potrafią stanąć w suszarniach drewna, składowiskach materiałów łatwopalnych, na statkach, przepompowniach produktów naftowych, w miejscach z kotłami wulkanizacyjnymi czy kolumnami rektyfikacyjnymi. Para, jako środek gaśniczy potrafi być przydatna do gaszenia pożarów ciał stałych, które nie wpadają w odpowiedź z wodą w specyficznych warunkach temperaturowych. Nie pozytywne jest i zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów, jeżeli palące się materiały, w końcu kontaktu z parą wodną ulegną zniszczeniu. Zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów powoduje obniżenie stężenia tlenu do takiego poziomu, przy którym proces spalania jest ciężki. Para wodna rozcieńcza palne alkohole w dziedzinie spalania. Najbardziej efektywne i skuteczne jest gaszenie pożarów parą nasyconą, jaka jest oferowana pod ciśnieniem od 6 do nawet 8 atmosfer. Para jako sposób gaśniczy "steam fire extinguishing"może być przydatna jedynie w współczesnych miejscach, co do jakich bierze się pewność, iż nie są w nich pracowniki. Z racji na wysokie ciśnienie gaśnicze para potrafiła być zgubna dla zdrowia, a nawet bycia ludzkiego.