Sprawdzian planeta ziemia klasa 6 przyrodo witaj chomikuj

Atmosfera, czyli powłoka gazowa otaczająca planetę Ziemię, zapewne stanowić znakomita za niewybuchową lub wybuchową. Za niewybuchową uznawana jest w form, jeżeli nie organizują w niej żadne czynniki wybuchowe, co umożliwia wykorzystywanie w niej wszelkich standardowych produktów.

I za wybuchową, kiedy występują w niej czynniki w ról gazu lub pyłu, które ewentualnie można przyjąć za wybuchowe. Atmosfera wybuchowa zaliczana istnieje i mianem strefy zagrożonej wybuchem. Wyznaczanie stref zagrożenia wybuchem rozgrywa się w oparciu o klasyfikację na zasadzie prawdopodobieństwa oraz momentu bycia atmosfery wybuchowej. Możemy to mówić albo o palnych gazach, mgłach i parach palnych cieszy, albo o palnych płynach.

Pale gazy, mgły i pary palnych cieczy liczą się na trzy strefy: - strefę 0 - ukazuje się tym, że jest przestrzenią, w jakiej zawsze pożądaj przez długie okresy występuje atmosfera wybuchowa zawierająca substancje palne pod postacią gazów, mgieł i par, - strefę 1 - w jakiej te podstawy palne są tylko czasami, w trakcie normalnego działania, - strefę 2 - w jakiej atmosfera wybuchowa nie występuje podczas normalnego działania, i jeśli występuje - broni się przez bliski czas.

Natomiast palne płyny wyodrębniają takie płaszczyzny jak: - strefa 20 - w jakiej atmosfera wybuchowa pod postacią obłoku palnego pyłu jest stale pożądaj przez duże czasy, - strefa 21 - w jakiej obłok palnego pyłu może spotkać czasami w trakcie prawidłowego działania, - strefa 22 - w jakiej obłok palnego miału nie rośnie w trakcie normalnego działania, natomiast jeśli wystąpi - broni się wyłącznie przez bliski okres czasu.

Występowanie stref zagrożenia wybuchem wymaga szczególnego przestrzegania zasad zaufania oraz higieny pracy.