Szatkownica blaupunkt

W pewnych przedsiębiorstwach a instytucjach podaje się lub magazynuje się substancje, które potrafią być trudne za tworzenie atmosfery wybuchowej z powietrzem. Będą ostatnie w szczególności takie substancje, jak gazy, ciecze i ciała stałe o wielkim stopniu rozdrobnienia np. pył węglowe, pył drzewny itp.

W takich okolicznościach pracodawcy są zobowiązani do spełnienia oceny ryzyka wybuchu oraz oceny zagrożenia wybuchem. W szczególności należy określić na wnętrza oraz mieszkania, gdzie pojawia się największe zagrożenia wybuchem. Strefy zagrożenia wybuchem winnym stanowić jednocześnie określone w powierzchniach i pomieszczeniach zewnętrznych. Dodatkowo wymaga się od pracodawców przygotowania graficznej dokumentacji, jaka będzie oceniać i również wskazywać czynniki, które potrafią tworzyć zapłon.

Ocena zagrożenia wybuchem musi być skończona na zasadzie wymogów Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, powiązanych z opcją spotkania w znaczeniu pracy atmosfery wybuchowej (Dz.U. 2010 nr 138 poz. 931).

W ramach oceny zagrożenia wybuchem dokonuje się charakterystyki obiektu. Pokazuje się na jego powierzchnię, ilość kondygnacji, pomieszczeń, ciągów technologicznych itp. Obserwuje się czynniki, jakie mogą wykonywać do stworzenia pożaru lub wybuchu. Szykuje się sposoby oraz systemy, dzięki którym dopuszczalne będzie osłabienie i wyeliminowanie zagrożeń pożarowych i wybuchowych. Podaje się jaka istnieje liczba substancji palnych, jakie mogą trwać się źródłem potencjalnego wybuchu. Nasuwa się innowacyjne rozwiązania będące minimalizacji ryzyka wybuchowego.