Wentylacja torun

Błędne zainstalowanie odpylania oraz centralnego odkurzania powoduje duże zagrożenie wybuchem. Dlatego każda instalacja musi być przygotowana razem z aktualnymi normami wprowadzonymi w zasadzie ATEX tzw. atex installation.

Identyfikacja i ocena ryzyka wybuchu Aby wybrać skuteczne formy ochrony instalacji przed początkiem musimy zidentyfikować, a dodatkowo ocenić jej najczulsze punkty. W niniejszym projekcie przeprowadzamy tzw. ocenę ryzyka wybuchowego na stanie wykonawczym. Dokument ten poziomowi dla przedsiębiorstwa poruszającego się projektem zbiór wszystkich zaleceń. Po ich wdrożeniu do projektu zostanie opracowana ostateczna ocena ryzyka wybuchowego lub dokument zabezpieczenia przed wybuchem.

Zminimalizowanie ryzyka wybuchu W sensu zminimalizowania ryzyka wystąpienia wybuchu, w budowanych instalacjach, grane są takie rozwiązania jak: antystatyczne lub przewodzące wkłady dane do filtracji, elektryczne i nieelektryczne wyposażenie z certyfikatem ATEX, dopasowaną aparaturę kontrolną oraz pomiarową, uziemienia.

Minimalizacja skutków wybuchu Z istoty sprawie nie jest możliwe aby do samego końca wyeliminować ryzyko wybuchu. Stąd te, razem z wymogami obu dyrektywy ATEX, w  instalacjach wykorzystuje się zabezpieczenia przeciwwybuchowe.

Dostawy wdrażania odpylania oraz centralnego odkurzania budowane są w planie „pod klucz”. Znaczy to, iż specjaliści biorą całkowitą odpowiedzialność za kompleksową realizację każdego z okresów inwestycji – od projektu, przez produkcję wszystkich elementów systemu, po montaż oraz uruchomienie nowo zamontowanej instalacji.

Oszczędność poprzez optymalizację Szczególny nacisk został umieszczony na optymalizację instalacji filtrujących pod kątem efektywności energetycznej, a i skuteczności odpylania. Życia te dają pożądany wynik finansowy, a przede każdym sprawiają się do ochrony środowiska naturalnego naszego świata.

Skuteczne, i zarazem bardzo efektywnie Materiał filtracyjny jest najważniejszy czynnik skutecznej, oraz tymże jedynym sprzyjający naturze element instalacji odpylania oraz centralnego odkurzania. Odpowiednio dobrany gwarantuje wysoką czystość odpylonego powietrza nie mając pod opiekę warunków pracy. Tylko dlatego inżynierowie za każdym razem dobierają to pod kątem danej inwestycji.